Пошталық мекенжай: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Көктем-2 ш.а., 22 үй
СТН 600900607832
БСН 080540014021
БСК ASFBKZKA
КҰЖС коды 50431490

Бас Банкте теңгемен есептеу үшін:
Кор.шот KZ81125KZT1001300615 ҚР ҰБ МОЕБ
БСК NBRKKZKX
Бек 14

Теңгемен төлем карточкаларына ақша салу үшін «Астана Банкі» АҚ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
Банк БСК ASFBKZKA
Банк БСН 080540014021 
Бенефициар АТӘ: Алушының АТӘ
Бенефициар ЖСН: Алушының ЖСН
Бенефициар шоты*: алушының 20-мәнді шоты (IBAN) (KZ….)
Төлем мақсаты: есептеу мақсаты 

 

Примечание: при переводах в иностранной валюте могут быть удержаны комиссии Банками-корреспондентами.

Beneficiary Account:
Name:
Beneficiary'sBank

BANK of ASTANA JSC

CorrespondentBank

Correspondent account: KZ366010011000301362 with HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN JSC, Almaty, Kazakhstan, SWIFT: HSBKKZKX

 

Correspondent account: 30111840590000598502 with PJSC PROMSVYAZBANK, MOSCOW,RUSSIAN FEDERATION, SWIFT: PRMSRUMM

Beneficiary Account:
Name:
Beneficiary'sBank

BANK of  ASTANA JSC

CorrespondentBank

Correspondent account: 30111978190000598502 EUR with PROMSVYAZBANK PJSC, MOSCOW, RUSSIA

SWIFT: PRMSRUMM

Beneficiary Account:
Name:
Beneficiary'sBank

BANK of  ASTANA JSC

CorrespondentBank

Correspondent account: KZ079260001000816008 GPB with KAZKOMMERTSBANK JSC, Almaty, Kazakhstan

SWIFT: KZKOKZKX

Beneficiary Account:
Name:
Beneficiary'sBank

BANK of  ASTANA JSC

CorrespondentBank

Корр. счет: 30111810990000598501 в

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва

корр. счёт № 30101810400000000555 в Оперу

Московского ГТУ Банка России,

БИК 044525555, ИНН 7744000912,

SWIFT: PRMSRUMM

Beneficiary Account:
Name:
Beneficiary

BANK of  ASTANA JSC

CorrespondentBank

Correspondent account: KZ029260001000816001 with KAZKOMMERTSBANK JSC, Almaty, Kazakhstan

SWIFT: KZKOKZKX

Correspondent account: KZ889139845002010СNY with BANK OF CHINA KAZAKHSTAN, Almaty, Kazakhstan

SWIFT: BKCHKZKA