Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесі
Тохтаров Олжас Танирбергенович
Директорлар Кеңесінің Төрағасы
Даулетбаев Марат Туреханович
Тәуелсіз Директор, Директорлар Кеңесінің Мүшесі
Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич
Тәуелсіз Директор, Директорлар Кеңесінің Мүшесі
Шагубатов Александр Вячеславович
Тәуелсіз Директор, Директорлар Кеңесінің Мүшесі
Банк басқармасы
Майлибаев Искендер Едыгеевич
Басқарма Төрағасы
Жангабылов Мухтар Серикович
Басқарушы директор,
Басқарма мүшесі
Жумагулов Айдос Болатович
Басқарушы директор,
Басқарма мүшесі
Лаушев Мади Саясатович
Басқарушы директор, Басқарма мүшесі