Валюта
Теңге
Сома
3 млн.теңгеге дейін
Қаржыландыру мерзімі
36 айға дейін
Мақсаты
Айналым қаржысын толтыру
Қарастыру мерзімі
Бар-жоғы 2 жұмыс күні ішінде
Өтеу
Айыппұлсыз мерзімінен бұрын өтеу
Қамтамасыз ету
1. Тіркеусіз: ТМҚ мен жабдықтар
2. Тіркеумен: автокөлік және жер