Барлық жаңалықтар
Астана Банкінің Директорлар кеңесіндегі өзгерістер

«Банк «Астана-финанс» АҚ (бұдан әрі – Банк) Банктің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 23 шілдедегі шешімімен, №42 хаттама, Директорлар кеңесінің мүшесі О.Т.Тохтаров Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланғандығы туралы хабарлайды.


Осылайша, Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері төмендегілер болып табылады:

Тохтаров О.Т. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы;

Шакибаев Е.Д. – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Даулетбаев М.Т. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.