Барлық жаңалықтар
kidcard.kz сайты іске қосылды.

Тоңазытқышта жазбаларды қалдыруды қойыңыз! Достар, біз kidcard.kz сайтының функционалын іске қостық! Енді, сіздер үшін, сіздер тапсырмалар бере алатын және олардың орындалуы үшін ақша төлей алатын жеке кабинеттер қол жетімді! Барлығыңыз үшін тиімді – сіздің балаңыз ақшаны жұмсауды үйренеді, ал сіз оның қаржылық сауатылығына сенімдісіз!


kidcard.kz сайтына кіріңіз және ойнай отырып үйреніңіз!