Барлық жаңалықтар
«Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясының жаңа реквизиттері

«Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясының жаңа реквизиттері

БСН 080540014021

БСК NBRKKZKX

КБЕ 14

ТЕҢГЕ АҚША АУДАРЫМДАРЫ ҮШІН:

ҚР ҰБ КОжҚСО (филиалы) ЖСК KZ22125KZTJ001300615

БСК NBRKKZKX

ШЕТЕЛ ВАЛЮТА АҚША АУДАРЫМДАРЫ ҮШІН:

USD - Алушы: «Астана Банкі» АҚ тарату комиссия

BIC NBRKKZKX                                                  

ҚР ҰБ КОжҚСО (филиалы) ЖСК KZ45125USDJ001300615        

Корреспондент-банкі

CITIBANK N.A., BIC CITIUS33, ACC.36017752; KNP3501414

 

EUR - Алушы: «Астана Банкі» АҚ тарату комиссия

BIC NBRKKZKX

ҚР ҰБ КОжҚСО (филиалы) ЖСК KZ04125EURJ001300615

Корреспондент-банкі

DEUTSCHE BUNDESBANK

BIC MARKDEFF ACC.5040040039; KNP3501414

 

RUB - Алушы: «Астана Банкі» АҚ, BIC NBRKKZKX

ҚР ҰБ КОжҚСО (филиалы) ИИК KZ46125RUBJ001300615

Корреспондент-банкі

ПАО Сбербанк

БИК 044525225, корр.счет в ГУ Банка России 30101810400000000225

Ұлттық банкінің «ПАО Сбербанк»-тегі корреспонденттік есепшоты 30111810500000000124

ҚР ҰБ КОжҚСО (филиалы)