Барлық жаңалықтар
Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізілуде

   01.08.2022 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі - «ҚДКБҚ» АҚ) 1 700 000 000 (бір миллиард жеті жүз миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.  

   2022 жылғы 01 тамыз айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:

·  1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 21 743 000 000 тенге (57,84%).