Барлық корпоративтік оқиғалар
«Астана Банкі» АҚ оның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасағандығы туралы ақпарат.

1) Банктің Директорлар кеңесінің мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні  - 20.11.2015 жыл.

2) мәміле мәні болып табылатын мүлік құны - қолданылмайды;

3) мәміле мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағаланған күні - қолданылмайды;

4) мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының, аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы - қолданылмайды;;

5) мәміленің негізгі айтарлықтай шарттары - «Астана Банкі» АҚ халықаралық төлем картасын шығару бойынша жеке тұлғаларға арналған Банк қызметін көрсетудің кешенді шартын жасау.

6) мәміле жасалған күн - 24.11.2015 жыл.