Барлық корпоративтік оқиғалар
«Астана Банкі» АҚ органдарының құрамының өзгеруі туралы ақпарат.

1) шешімді қабылдаған, эмитент органының атауы көрсетілген, эмитент органы құрымының өзгеруі туралы шешімнің қабылданған күні - «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 25.11.2015 жылғы шешімі;

2) эмитенттің құрамы өзгерген органының атауы - «Астана Банкі» АҚ Басқармасы;

3) эмитент органының құрамындағы өзгерістер мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты; орган құрамына сайланған тұлғаның тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты – Басқарма Төрағасының орынбасарының, Басқарма мүшесі Ю.В. Кимнің уәкілеттілігін тоқтату, Д.К. Успановты Басқарушы директор, Банк Басқармасы мүшесі етіп сайлау.