Барлық корпоративтік оқиғалар
«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің оның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасау туралы шешімі жайындағы ақпарат.
  • Банктің Директорлар кеңесі мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні - 24.06.2015 жыл.
  • мәміле мәні болып табылатын мүлік құны - қолданылмайды;
  • мәміле мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағаланған күні - қолданылмайды;
  • мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының, аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы - қолданылмайды;
  • мәміленің негізгі айтарлықтай шарттары – жеке тұлғалармен қаржыландыру шартын және кепілдік шартын жасау;
  • мәміле жасалған күн - 25.06.2015 жыл.