все новости
Об осуществлении выплаты кредитору 2-ой очереди реестра требований кредиторов банка

 

Об осуществлении выплаты кредитору 2-ой очереди реестра требований кредиторов банка

 

03.12.2020 года Ликвидационной комиссией АО «Банк Астаны» (далее – Банк) осуществлена выплата кредитору второй очереди реестра требований кредиторов Банка АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – АО «КФГД»), в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) тенге.

 

 По состоянию на 03.12.2020 года произведены расчеты с кредиторами:

  • 1 очереди (заработная плата работникам) в сумме 86 628,04 тенге (100%);
  • 2 очереди (АО «КФГД») в сумме 11 588 000 000 тенге (30,83%).

 

 

Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізілуде

 

03.12.2020 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі - «ҚДКБҚ» АҚ)

  •  100 000 000 (жүз миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.  


2020 жылғы 03 желтоқсан айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:

  • 1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);
  • 2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 11 588 000 000 тенге (30,83%).