все корпоративные события
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
  Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Общее собрание акционеров
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы  Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1 дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера 25.09.2017  
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні  
  время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company с / басталу / from (HH:MM) 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
по / аяқталу / to (HH:MM) 15:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көктем - 2 ықшам ауданы, 22 үй
2 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества 1.Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года, а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.Об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 1. 2017 жылдың 30 маусымында аяқталған бірінші жартыжылдық үшін ХҚЕС сәйкес дайындалған «Астана Банкі» АҚ-ның аралық қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, сондай-ақ аудиторлық ұйым қызметтеріінің ақысын төлеу мөлшерін анықтау туралы.
2. Өз міндеттерін атқарғаны үшін Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу және шығындарын өтемдеу мөлшері мен шарттарындағы өзгертулерді бекіту туралы.
3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером Единогласно были приняты следующие решения:
1.1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года.
1.2. Принять к сведению об определении размера оплаты аудиторских услуг.
2.1. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері  Бірауыздан келесі шешімдер қабылданды:
1.1. 2017 жылдың 30 маусымында аяқталған бірінші жартыжылдық үшін ХҚЕС сәйкес дайындалған «Астана Банкі» АҚ-ның аралық қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «BDO Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі белгіленсін.
1.2. Аудиторлық қызметтер төлемінің мөлшері туралы назарға алынсын.
2.1.  Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес, өз міндеттерін орындағаны үшін Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор А.В.Шагубатовқа сыйақы төлеу және шығындарын өтемдеу мөлшері мен шарттары бекітілсін.
4 иные сведения по решению акционерного общества нет
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ