все корпоративные события
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
  Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Общее собрание акционеров
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы  Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1 дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера 20.12.2017  
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні  
  время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company с / басталу / from (HH:MM) 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
по / аяқталу / to (HH:MM) 16:00
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көктем - 2 ықшам ауданы, 22 үй
2 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества 1.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 1.Банктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером Единогласно принято следующее решение:
1.1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Банк Астаны».
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері  Бірауыздан келесі шешім қабылданды:                                                                               1.1. "BDO Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Астана Банкі" АҚ аудитін жургізетін ұйым ретінде анықталсын.
4 иные сведения по решению акционерного общества нет
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ